Preise

ERWACHSENE 4,50 Euro
KINDER bis 10 Jahren: 3,50 Euro
11-18 Jahren: 4,00 Euro
ZELT 6,50 Euro
HAUSZELT 7,50 Euro
WOHNWAGEN 9,50 Euro
AUTO 4,00 Euro
MOTORRAD 3,50 Euro
HUNDE 2,00 Euro
STROM 0,60 Euro/kWh
Impressum